CÁC HOẠT ĐỘNG

TIMELINE SỰ KIỆN

SỰ KIỆN RA MẮT

NUCOS NMN

ĐẶT HÀNG

NUCOS NMN

VIÊN UỐNG THỜI GIAN

 Làm đẹp da

Công dụng:

Hỗ trợ

Chống lão hoá

Đối tượng:

Người trưởng thành

NUCOS NMN

SỰ KIỆN RA MẮT

Check in nhận quà

CÁC HOẠT ĐỘNG

Nắn chỉnh xương khớp

Soi da miễn phí

Sân khấu sự kiện

Check in nhận quà

CHECK IN SỰ KIỆN NHẬN QUÀ

10:00 - 16:30

TIMELINE SỰ KIỆN

SOI DA VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

NẮN CHỈNH XƯƠNG KHỚP

TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM

SỰ KIỆN RA NUCOS NMN

16:30 - 17:30

MUSIC SHOW

17:30 - 18:30

CHECK IN SỰ KIỆN NHẬN QUÀ

10:00 - 16:30

TIMELINE SỰ KIỆN

SOI DA VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

NẮN CHỈNH XƯƠNG KHỚP

TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM

LỄ KÍ KẾT HONE CARE - GIVER - COCORO

16:30 - 17:30

MUSIC SHOW

17:30 - 18:30

CHECK IN SỰ KIỆN NHẬN QUÀ

10:00 - 16:30

TIMELINE SỰ KIỆN

SOI DA VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

NẮN CHỈNH XƯƠNG KHỚP

TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM

MUSIC SHOW

17:30 - 18:30

Ngày 1 [ 3/11/2023 ]

Ngày 2 [ 4/11/2023 ]

Ngày 3 [ 5/11/2023 ]

TIMELINE SỰ KIỆN
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

NUCOS NMN

SỰ KIỆN RA MẮT

CÁC HOẠT ĐỘNG

TIMELINE SỰ KIỆN